VRAGENLIJSTEN:
Voor de inschrijving van kinderen voor zwemlessen of sportkampen dient voor elk kind een medische vragenlijst ingevuld te worden. Deze vul je in voordat je aan de inschrijving begint. Kijk ook regelmatig na of deze volledig en nog steeds correct is ingevuld. Indien dit niet of niet volledig is ingevuld, kan je niet inschrijven.
VERHOOGDE TEGEMOETKOMING:
Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, heb je recht op 50% korting. Hiervoor dien je vooraf elk kalenderjaar opnieuw een klevertje van het ziekenfonds binnen te brengen. We zijn weer een nieuw jaar begonnen, dus denk eraan om dit op voorhand binnen te brengen aan de Infobalie van het SportinGenk Park. Indien wij dit klevertje pas ontvangen na de inschrijving, is een terugbetaling helaas niet mogelijk.

MUTUALITEITSFORMULIEREN:
Opgelet: Nieuwe werkwijze voor uw mutualiteitsformulieren vanaf 29/10/2018
De mutualiteiten vergoeden een gedeelte van de inschrijving van een sportactiviteit. U kan het nodige attest van deze deelname terugvinden in uw actief account (zie tabblad ‘Mijn gegevens’ en ‘Mijn attesten’. Dit formulier geldt als bewijs van deelname en kan, samen met het mutualiteitsattest, ingediend worden bij het ziekenfonds. U hoeft ons dus geen formulier meer te bezorgen.

Zwemtechniek en afstandszwemmen reeks 2

2005 - 2013
Zwembad SportinGenk Park
Emiel Van Dorenlaan 144, Genk
<5 vrije plaatsen
Namiddag
2018/Z045
Gaat door op:
04/12/2018 tot 19/02/2019
Van 17:15 tot 18:00
Prijs: € 45.00
Enkel kinderen die alle vaardigheden van het Orka-brevet behaald hebben, kunnen hieraan deelnemen. Uw kind verneemt van de lesgever of hij/zij hiervoor in aanmerking komt. De focus in deze reeks ligt op de zwemtechniek aanleren/perfectioneren en langere afstanden afleggen.

Zwembrevet :
Orka brevet gehaald / Vaardigheden Orka gehaald
Inschrijvingsdata
Van 28/11/2018 19:00 tot 12/12/2018 23:59

Gelieve je login gegevens in te vullen:


Ben je nog niet geregistreerd, klik dan op de knop registreer.

Registreer via eID

Registreer hier

back to top